Artinu - kalkulator z odwrotną notacją polską

Spis treści

 1. Wprowadzenie
 2. Wykonywanie podstawowych obliczeń
 3. Opis klawiszy
 4. Skróty klawiszowe dla PC
 5. Operacje na stosie
 6. Przykład - prowizja od sprzedaży mieszkania
 7. Przykład - opór zastępczy
 8. Przykład - twierdzenie Pitagorasa

1. Wprowadzenie

Odwrotna notacja polska to metoda zapisu wyrażeń matematycznych, która umożliwia wykonywanie prostych obliczeń bez używania nawiasów, dzięki użyciu stosu. Metoda ta została spopularyzowana przez firmę Hewlett Packard, która od wielu lat z powodzeniem stosuje ją w swoich kalkulatorach.
Kalkulator Artinu to prosta aplikacja napisana w języku JavaScript, dostępna online. Powstała w celach edukacyjnych. Dostępne na rynku kalkulatory RPN (Reverse Polish Notation), mogą przytłaczać początkującego użytkownika nadmiarem przycisków i dostępnych funkcji. Nasz kalkulator umożliwia wykonywanie jedynie podstawowych działań, dzięki czemu użytkownik może łatwo uchwycić ideę operacji na stosie, nie zaprzątając sobie głowy innymi kwestiami.
Zastosowanie RPN ma olbrzymi walor edukacyjny - nauka operacji na stosie to bardzo dobry wstęp do informatyki i nauki programowania. Dodatkową motywacją dla stworzenia tej aplikacji jest fakt, że obecnie w Polsce w trakcie egzaminu maturalnego, młodzież może korzystać jedynie z najprostszych kalkulatorów. Wydaje się, że wyprodukowanie na jej podstawie niedrogiego, fizycznego urządzenia o podobnych właściwościach dla potrzeb szkolnych, nie powinno nastręczyć większych trudności.

2. Wykonywanie podstawowych obliczeń

W odróżnieniu od klasycznego urządzenia, kalkulator RPN wymaga by najpierw wprowadzić liczby na których wykonujemy działanie, a następnie wprowadzić samo działanie.
Przykład 1 - dodawanie dwóch liczb:
Aby wykonać dodawanie: 5+9, należy wprowadzić kolejno: 5 9 +. Wynik pojawi się w dolnej części wyświetlacza.
Przykład 2 - pierwiastkowanie:
W celu obliczenia pierwiastka kwadratowego z 25, należy użyć klawiszy: 2 5 . Wynik pojawi się w dolnej części wyświetlacza.

3. Opis klawiszy

4. Skróty klawiszowe dla PC

Dla PC oraz innych urządzeń wyposażonych w fizyczną klawiaturę dostępne są następujące skróty klawiszowe: Dodatkowo klawisze "h" oraz "F1" wyświetlają plik pomocy.

5. Operacje na stosie

Jeśli opis zawarty w tej części wyda się czytającym zbyt nużący, po zapoznaniu się z nazwami rejestrów - można przejść od razu do przykładów. Wiedzę w nim zawartą, można również przyswoić poprzez eksperymentowanie z samym kalkulatorem.

5.1. Rejestry

Kalkulator zawiera cztery komórki pamięci zwane rejestrami. Zwyczajowo nazywane one są kolejno: X, Y, Z, T. W większości dostępnych niegraficznych kalkulatorów RPN wyświetlane są tylko dwa rejestry: X i Y. Nasz kalkulator wyświetla wszystkie 4, co pozwala łatwiej uchwycić zasadę jego działania. Obrazek poniżej prezentuje rozmieszczenie poszczególnych rejestrów:
Początkowo, wartości wszystkich rejestrów zainicjowane są zerami. Po wprowadzeniu liczby, mamy do wyboru:
 1. Zatwierdzenie jej klawiszem "enter": .
 2. Wykonanie jednego z działań arytmetycznych: +, -, ×, ÷, , 1/x, %.
 3. Wykonanie jednej z operacji na stosie: R↓, x⇄y.
Jeśli zatwierdzimy liczbę klawiszem "enter", pojawi się ona jednocześnie w dwóch rejestrach: X oraz Y. Jeśli natomiast wprowadzanie liczby zakończymy jednym z arytmetycznych działań, kalkulator zachowa się następująco:
 1. Jeśli działanie jest dwuargumentowe, zostanie one wykonane na rejestrach X oraz Y, a jego wynik wpisany do rejestru X.
 2. Jeśli działanie jest jednoargumentowe, zostanie ono wykonane na wprowadzanej liczbie, a jego wynik umieszczony w rejestrze X.

5.2. Przesuwanie rejestrów

5.2.1. Dwuargumentowe działanie arytmetyczne

Wykonanie działania dwuargumentowego, powoduje zmianę zawartości rejestrów według następujących reguł:

5.2.2. Jednoargumentowe działanie arytmetyczne

Wykonanie działania jednoargumentowego, powoduje następującą zmianę zawartości rejestrów:

5.2.3. Operacja R↓

Wykonanie operacji R↓ (roll), powoduje następującą zmianę zawartości rejestrów:

6. Przykład - prowizja od sprzedaży mieszkania

Problem:
Kupujemy mieszkanie o wartości 380000 PLN. Pośrednik żąda prowizji w wysokości 2.5%. Do prowizji doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%. Chcemy znać całkowitą wartość prowizji powiększonej o podatek VAT.
Rozwiązanie:
 • Wprowadzamy cenę mieszkania: 3 8 0 0 0 0 (x = 380000, y = 380000)
 • Obliczamy procent prowizji: 2 . 5 % (x = 9500, y = 380000)
 • Obliczamy wartość VAT od prowizji: 2 3 % (x = 2185, y = 9500, z = 380000)
 • Dodajemy VAT do prowizji: + (x = 11685, y = 380000)
Po zakończeniu obliczeń rejestr X zawiera prowizję razem z VAT (11685 PLN), zaś rejestr Y oryginalną cenę mieszkania.

7. Przykład - opór zastępczy

Problem:
Chcemy obliczyć opór zastępczy dla dwóch oporników połączonych równolegle:
korzystając ze wzoru: $$ \frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$
Dane:
$$ R_1 = 1.5\ \mathrm{k}Ω$$ $$ R_2 = 2.3\ \mathrm{k}Ω $$
Rozwiązanie:
 • 1 . 5 1/x - odwrotność wartości oporu pierwszego opornika zostaje zapisana w rejestrze X (\(x \approx 0.67\))
 • 2 . 3 1/x - odwrotność wartości oporu drugiego opornika zostaje zapisana w rejestrze X, zaś rejestr Y zawiera teraz wartość wyliczoną w poprzednim kroku (\(x \approx 0.43, y \approx 0.67 \))
 • + 1/x - dodajemy obie odwrotności i liczymy odwrotność uzyskując \( R \approx\ 0.91\ \mathrm{k}Ω\)

8. Przykład - twierdzenie Pitagorasa

Problem:
Chcemy znaleźć wartość przeciwprostokątnej w trójkącie prostokątnym, w którym wartości przyprostokątnych są równe: $$ a = 5.5, $$ $$ b = 6.7, $$ korzystając z twierdzenia Pitagorasa: \( c^2 = a^2 + b^2\).
Rozwiązanie:
Ponieważ nasz prosty kalkulator nie posiada operatora \( x^2 \), posłużymy się tutaj jego własnością charakterystyczną dla kalkulatorów RPN: po zatwierdzeniu liczby przy pomocy klawisza "enter", zostaje ona umieszcza równocześnie w rejestrze X oraz Y.
 • 5 . 5 × - po tej operacji rejestr X zawiera \( a^2\)
 • 6 . 7 × - po tej operacji rejestr X zawiera \( b^2\), a rejestr Y zawiera \( a^2\).
 • + - ostatecznie otrzymujemy wynik \( c \approx 8.67\)